Woonomgeving

Veel groen, waterpartijen en lange bomenrijen zullen de woonsfeer in het nieuw te ontwikkelen plan vormen. Het plan is opgedeeld in verschillende deelgebieden, waarin de woningen zodanig zijn geplaatst dat elk gebied zijn eigen karakter krijgt. Ook de bestaande landschapscontouren zullen gebruikt worden om een landelijke en eigentijdse omgeving te creëren.

In de tweede fase zal Ontwikkelingscombinatie Flierbeek 79 halfvrijstaande, vrijstaande en geschakelde woningen ontwikkelen. De tweede fase kent net als de eerste fase een aantal 'deelgebieden' met een eigen identiteit.


(Luchtfoto's: Gerealiseerd deel Fase 1, Klik op de afbeeldingen voor een vergroting)